Islam Agama Keamanan

Member Bloger :

Ahad, 15 November 2009

JAMPI BOLEH MENJADI SYIRIK; BERGANTUNG KEPADA IKTIKAD :

APAKAH pandangan Islam terhadap jampi? Sejauh Manakah al-Quran dan hadis berperanan merawat penyakit. Adakah penggunaan jampi membawa kepada syirik.
Jampi atau ruqyah dalam bahasa Arab merujuk bacaan Tertentu untuk sesuatu tujuan, biasanya rawatan.
Ia terbahagi kepada dua jenis ada yang dibenar sama atau yang dilarang syarak. Bagi muslim, tidak diragui kaedah rawatan bersumberkan al-Quran dan apa yang dianjurkan Nabi SAW Suatu yang terbaik penawar untuk menjadi sempurna. Ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surah al-Israk ayat ke-82 bermaksud: "Dan Kami Turunkan dengan beransur-ansur daripada al-Quran ayat-ayat suci Ubat yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang beriman kepadanya; dan (sebaliknya) al-Quran tidak Menambahkan orang zalim (disebabkan keingkaran mereka) melainkan Kerugian jua. " Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ayat ini merujuk Al-Quran yang secara keseluruhannya BERTINDAK Sebagai Ubat Penyembuh terhadap orang beriman.

Menurut Ibnul Qayyim dalam Zaadul Ma'ad, kajian ayat-ayat al-Quran menunjukkan kepada kita secara prinsipnya Islam mengajar tatacara kehidupan yang sihat dan jauh daripada penyakit. Ayat suci Al-Quran secara dasarnya menganjurkan kepada penjagaan tiga perkara iaitu:
1. Menjaga Kesihatan.
2. Memelihara diri daripada perkara yang memudaratkan Kesihatan.
3. Merawat diri daripada penyakit.
Demikian juga dengan ru'ya Syar'iyyah pengubatan (disyariatkan jampi) yang berpandukan kepada hadis sahih yang diamalkan Nabi SAW ialah Ubat yang Mujarab. Apabila ayat dan doa yang diajarkan Nabi SAW adab dan syarat khusus untuk perjalanan dinas yang ditunjukkan Islam, Ia memberikan kesan maksimum. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih maksudnya: "Tiada yang dapat Mencegah takdir kecuali doa dan tiada yang dapat Memberikan tambahan pada umur melainkan kebaikan." (Riwayat Ahmad, al-Tirmizi dan Ibnu Majah)
Namun, kita harus Memahami apa yang diamalkan sama juga ada bacaan ayat al-Quran, Zikir atau doa yang tidak diharapkan memberi kesan jika ada kesilapan pada salah satu PIHAK. Dalam perkataan lain, keberkesanan hanya berlaku apabila kedua-dua PIHAK iaitu orang yang merawat dan pesakit Memenuhi syarat iaitu Kekuatan diri dan keteguhan iman kepada Allah SWT. Dia juga mesti mempunyai kedudukan Keyakinan penuh terhadap al-Quran Sebagai Penyembuh dan rahmat bagi orang beriman. Seterusnya seseorang yang Inginkan tindak balas cepat mesti menjadikan Al-Quran Amalan.
Apabila kerap membaca al-Quran, kesannya berlaku dalam masa yang singkat. Benarlah Perumpamaan yang dikemukakan Ibnul Jauzi dalam Talbis Iblis bahawa seseorang yang Sentiasa beriltizam dengan al-Quran, maka al-Quran akan berkesan dalam menangani masalahnya seperti yang rajin Pemburu Berlatih Menggunakan senjata. Senjata yang membantunya Mempertahankan diri, demikian halnya al-Quran yang dibaca Memberikan Saban hari gangguan ketahanan daripada musuh. Ibnu Tien pula dengan penambahan Memberikan menjelaskan Jika al-Qur'an dibacakan orang shalih, izin untuk Kesembuhan Allah SWT akan berlaku.
Ibnu Hajar dalam Fathul Bari Menyatakan bahawa ruqyah ulama sepakat membenarkan jampi ataupun Jika ia Memenuhi syarat berikut:
1. Jampi yang Menggunakan firman Allah, atau nama-Nya ataupun hadis Nabi SAW.
2. Ia perlu diungkapkan dengan bahasa yang jelas dan mudah difahami.
3. Hendaklah diyakini dengan sepenuhnya bahawa Allah SWT yang Memberikan Kesembuhan, bukan jampi itu.
Jadi berpandukan syarat ini, jampi tertolaklah Mantera yang dibacakan dukun atau bomoh pawang Jika beliau serta rangkap Menggunakan ayat-ayat yang kurang jelas ataupun menjurus kepada syirik perkara yang ditegah Islam. Berkaitan dengan soalan anda, jelas kepada kita menjampi perbuatan itu membawa kepada syirik atau tidak adalah bergantung kepada iktikad orang yang mengucapkannya. Ini disebabkan syirik bermaksud sesuatu yang dilakukan yang membawa menyekutukan Allah SWT dengan sesuatu. Apabila seseorang itu mengucapkan sesuatu dengan Keyakinan dalam hatinya sesuatu itu mampu Memberikan manfaat ataupun mudarat, maknanya dia sudah Melakukan sesuatu perbuatan syirik kepada Allah SWT.
oleh Ustaz Zahazan Mohamed.

Tiada ulasan: